SẢN PHẨM QUÀ TẶNG
Khác với sản phẩm xuất khẩu, sản phẩm quà tặng phải mang dấu ấn vè đât nước/văn hóa/ con người của người tặng quà. Ngoài chức năng trưng bày vốn có của quà tặng, HH&A còn chú trọng đến giá trị sử dụng của sản phẩm. Chính vì vậy nhiều sản phẩm của HH&A có thể được sử dụng như vật trang trí, hoặc như vật dụng trong gia đình, nơi làm việc. Tùy theo quan hệ giữa người tặng vào người được tặng (công ty - công ty, công ty - cá nhân, cá nhân - cá nhân, cá nhân - công ty), mà khách hàng có thể lựa chọn quà tặng phù hợp.
Kết nối với chúng tôi